O espello non é noso?. 22 Fotográfas, 22 Autorretratos.